Digital markedsføring

Google, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok m.fl.

Google Ads

Har du ett eller flere produkter du skal selge, er det vanskelig å komme utenom Google. Et verktøy som lar deg servere dine annonser til et selvdefinert og relevant publikum – enten når de søker etter produktet selv, eller f.eks. som banner-/displayannonser på andre nettsteder.

Digital markedsføring på Google gir deg tilgang på et stort publikum og man kan effektivt måle hvilke kampanjer og annonser som gir god avkastning.

Facebook

Facebook har vært og er fortsatt en veldig viktig markedsføringskanal for mange. I følge IPSOS SoMe Tracker pr 3. kvartal 2022 har 82% av alle nordmenn en profil, og 67% oppgir at de bruker Facebook daglig. 

Mulighetene er mange, både ifht målretting, utarbeidelse av engasjerende annonser og måling av resultater.

Instagram

Instagram brukes også mye til digital markedsføring, enten isolert og uavhengig eller samkjørt med Facebook-kampanjer. Administreres fra Meta sin felles annonseringsplattform.

Ulike kampanjer og annonser utarbeides etter hvilket mål man har for kampanjen. Hvorvidt det er merkevarebevissthet hvor man ønsker å nå et størst mulig publikum, kjøp i en eventuell nettbutikk eller mer generell trafikk på nettsiden, vil være avgjørende både mtp. kampanjens innhold og budgivningsstrategi.

Snapchat

Stor andel av befolkningen bruker også SnapChat daglig. Det er imidlertid primært brukt som en meldingstjeneste for den voksne delen av publikummet, mens de yngre i større grad bruker den delen av SnapChat som er ligner mer på TikTok-funksjonalitet og er den delen man eksponeres for annonser.

Hvorvidt SnapChat er rette kanal for deg vil således ofte være påvirket av hvilket publikum du søker.

Mange vil imidlertid gjerne ha en bedriftsprofil på Snapchat som publikum kan velge å følge, og holdes oppdatert på tilsvarende måte som man gjerne gjør gjennom innlegg på en Facebook- eller Instagram-profil.

TikTok

TikTok er ikke blant de tre aller største sosiale plattformene per i dag, men til gjengjeld er det den som for tiden har sterkest vekst. Per 3. kvartal 2022 hadde 28% av den norske befolkningen en TikTok-profil i følge IPSOS SoMe Tracker – opp 7 % sammenlignet med 3. kvartal 2021.

TikTok var i sin tidlige fase et medium som var mest utbredt i den yngre delen av befolkningen, men dette med demografisk nedslagsfelt har allerede og vil bare fortsette å endre seg i tiden fremover. De litt eldre kommer etter, som de gjorde på Facebook, Instagram og Snapchat.

Optimalisér ditt markedsføringsbudsjett

Digital markedsføring i mange kanaler

Digital markedsforing ikon

Det er liten tvil om at metodene man benytter for å nå ut til sitt publikum har endret seg veldig med hvordan smarttelefoner og all annen nettbasert aktivitet har tiltatt gjennom de seneste tiårene.

Fra tradisjonelle annonser i aviser og andre tidsskrifter og oppsøkende dør- og telefonsalg, skjer nå det meste på nett.

Hvilke kanaler som lønner seg for akkurat deg og din bedrift vil avhenge av flere faktorer. Har man en nettbutikk, vil man ofte ønske kontakt med de som viser interesse for de produktene man tilbyr. Driver man informasjonskampanjer eller tilsvarende, er kanskje størst mulig rekkevidde viktigst.

Har man et publikum som det er mest naturlig at ønsker å henvende seg via en telefonsamtale, kanskje en godt voksen målgruppe, finnes det også egne annonsevarianter som optimaliserer for å nå ut til flest mulig av de som har størst tilbøyelighet til å ta kontakt per telefon.

Med digital markedsføring er mulighetene mange, så ta kontakt dersom du ønsker bistand til å finne gode løsninger for deg og din bedrift.

arrow green 2

Ønsker du å bli kontaktet?

arrow green

Takk for at du tar kontakt :-)

Du hører fra meg i løpet av en av de kommende dagene.