Foto & film

Virkemidlene som engasjerer

Portretter

Mange ønsker å presentere sine ansatte på bedriftens hjemmeside, eller trenger portrettbilder til andre formål.

Gruppebilder

Hele staben samlet, avdelingsvise gruppebilder eller annen inndeling. Enten til bruk på egne hjemmesider og intranett eller til annet formål. 

Lokaler / Kontorlandskap

Butikklokaler, kontorlandskap eller andre områdebilder kan være nyttig å ha i bildearkivet. Til bruk både på egne hjemmesider og i annen markedsføring.

Filmer

Promotering av bedrift med film er en effektiv måte å få oppmerksomhet på. Mulighetene er mange.

FODIMA har dessuten tilgang til en hel del lisensiert musikk til bruk i filmproduksjoner.

Boligfotografering

Komplette pakker til bruk ved annonsering av boliger/fritidsboliger.

I tillegg til eksteriør- og interiørbilder, leveres 2D- og 3D-plantegninger, mastfoto og evt. dronebilder – alt etter avtale.

Det kan også leveres 360°-visning.

Dronebilder

Sertifisert droneoperatør.

Drone er mye brukt i forbindelse med boligfotografering for å få gode oversiktsbilder av eiendom og tilliggende område, men det kan også være aktuelt å benytte denne type bilder (og filmklipp) ved annen type markedsføring.

Ett bilde sier mer enn TUSEN ord

Foto og film kaprer kundenes oppmerksomhet

Camera icon transp bg

Mange bransjer preges av tøff konkurranse. Hvorvidt man i det hele tatt blir tatt med i kundenes vurdering avgjøres lenge før man eventuelt er så heldig at kunden tar kontakt. 

Derfor er det viktig å være sitt image bevisst og skape tillit gjennom ryddig og god kommunikasjon utad – men hvordan?

Bilder og film av god kvalitet er effektivt. Kundens oppmerksomhet fanges lettere og i tillegg til de budskapene man velger å inkludere, vil bilder og film med et profesjonelt snitt være sterkt medvirkende til hvordan kunden oppfatter din bedrifts profesjonalitet.

Noen FODIMA-leveranser

Boligfoto
02 EVENING 04

NORDBØFLÅTIN 16, BØ I TELEMARK

Boligfilm | Interiør- og fasadefoto | Dronefoto | Kveldsfoto | 360°-visning | Plantegninger

Promofilmer

EIDVAL TREFELLING

EIDVAL TREFELLING

AKTIV MIDT-TELEMARK

arrow green 2

Ønsker du å bli kontaktet?

arrow green

Takk for at du tar kontakt :-)

Du hører fra meg i løpet av en av de kommende dagene.