IT-tjenester

Maskin- og programvarerelaterte utfordringer

Maskinvare

Få hjelp til anskaffelse, montering og oppsett når bedriften trenger nye PCer, skrivere eller annet datautstyr.

Med lite kjennskap til hva som finnes av alternativer, er det også lett å gjøre bomkjøp. Ta evt. kontakt om du ønsker hjelp til å velge ut datautstyr som er fornuftig sett i forhold til bruk og kostnad.

Programvare

Ofte vil det finnes programvare som kan effektivisere arbeidsprosesser man omgås med til daglig. Man har blitt vant til å gjøre ting på den gode gamle og manuelle måten og senere bare valgt å holde fast ved denne. Det fungerer jo.

Bruker man mye tid på gamle og manuelle prosesser, kan det imidlertid være verdt å ta en gjennomgang av disse. Kanskje finnes det programvare eller nettbaserte løsninger der ute som håndterer akkurat denne type oppgaver på en mer effektiv måte.

Fakturering, internkommunikasjon, oppfølging av kunder, hjemmekontorløsninger m.m.

Fjernhjelp

Gjentagende behov for hjelp til å løse mindre IT-relaterte utfordringer kan ofte løses via fjernhjelpsløsninger.

Ved å koble til din maskin og ditt skrivebord, kan veldig mye utrettes like effektivt som om man hadde vært fysisk til stede.

IT-Tjenester

TREGE MASKINER OG MANUELLE SYSTEMER...

IT Tjenester ikon

Unngå å bruke store deler av arbeidsdagen på å være frustrert over alt med data som ikke fungerer.

Det finnes for mange eksempler på de som har vent seg til at PC`n jobber tregt, f.eks. at den bruker flere minutter på å starte opp, et titalls sekunder på å lagre et enkelt dokument eller å få lastet inn en ny nettside.

En velfungerende PC, som utfører hver enkel operasjon umiddelbart – slik den er tiltenkt, vil gjøre den til en god arbeidskollega istedenfor å oppføre seg som en motarbeidende fiende.

Har du mye PC-relatert frustrasjon selv eller blant ansatte, så kan det være mye gevinst å hente ut ved å ta en gjennomgang av utstyr og programvare. 

FODIMA kan bistå med en rekke ulike IT-tjenester. Send inn en henvendelse, så ser vi nærmer på saken.